ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 น. นายทวี  ทะนอก            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์   พร้อมด้วยทีมบริหาร และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การต้อนรับ นายยงยุทธ  พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย       นายสมศักดิ์  ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 กรรมการและนายสุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กรรมการและเลขานุการ  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา นายภิญโญ  หอมไกล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโปงลาง  ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

ดาวน์โหลดรูปภาพ 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...