ประเมินความพึงพอใจออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

 

 

 

 

ปีที่ประเมิน   สรุปผลการประเมิน
 2561 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ สพม.24 2561
 2562

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...