ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายภิญโญ  หอมไกล นายกนก  ยนต์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขต ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย  (MOE safety Center) ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์            

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...