ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กระบวนการและแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ./โรงเรียนวิถีพุทธ /โรงเรียนสุจริต

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  ได้มอบหมายให้นายสุดใจ  สุปัญบุตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( PLC )  กระบวนการและแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...