ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ “การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

 

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ประธานประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

“การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์”  สำหรับผู้เกษียณอายุราชการปี 2561 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...