ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดทำข้อมูลฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดทำข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ. 2562

1. หนังสือแจ้งร.ร.

2. ลงทะเบียนออนไลน์  

QR CORD ลงทะเบียน

3. กลุ่ม ข้อมูลสารสนเทศสพม24 ใน facebook  ช่องทางติดต่อ ประสานงานทางโซเชียล

QR CODE

4. คู่มือDMC B-OBEC EMIS

5. โปรแกรมเครื่องอ่านบัตรประชาชน

6. หนังสือแจ้งเปิดระบบและแนวปฏิบัติ

7.ประเมินความพึงพอใจ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...