ประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.กาฬสินธ์ุ ครั้งที่ 9/2564

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 9/2564 และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการประเมินด้านการเงิน การบัญชี ระดับดีมาก ที่มีผลคะแนนประเมิน เต็ม 100 คะแนน จำนวน 4 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...