ประชุมผู้บริหารในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 8/2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  พร้อมด้วย นายสุดใจ  สุปัญบุตร  และนายกนก  ยนต์ชัย   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด        ครั้งที่ 8/2564  ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...