ประชุมผู้บริหารสำนักงาน และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.  นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) โดยการวัดอุณหภูมิ และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี  2563  ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...