ประชุมผู้บริหารสังกัด สพม.กาฬสินธ์ุ ครั้งที่ 7/2564

  วัน

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  พร้อมด้วย นายปริญญา  จุฑาสงฆ์    นายสุดใจ สุปัญบุตร  นายภิญโญ  หอมไกล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ โดยผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting   ครั้งที่ 7/2564  ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...