ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน ครั้งที่ 10/2561 และมอบโล่เกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกผลงาน/วิธีปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียน         กุฉินารายณ์ที่เป็นตัววแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 18–28 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...