ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.24

วันพฤหัสบดีที่  26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24    ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 24 ครั้งที่ 4/2561    โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครู ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม  การจัดการเรียนรู้ด้วย KKU SMART LEARNINE   จำนวน 2  คน คือ คุณครูสมบูรณ์  ภูสนิท  และคุณครูวรลักษณ์  โอภากาศ  ครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา   ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ดูรูปภาพเพิ่มได้ที่

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...