รายงานการประชุมผู้บริหาร

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ประจำปี พ.ศ.2565

ปฏิทินประชุมผู้บริหาร 2565

เดือน/พ.ศ.
ระเบียบวาระการประชุม
 รายงานการประชุม
มกราคม    26 มกราคม 2565 
กุมภาพันธ์ 
มีนาคม  4 มีนาคม 2565 
เมษายน   11 เมษายน 2565
พฤษภาคม 12 พฤษภาคม 2565 
มิถุนายน  7 มิถุนายน  2565
กรกฎาคม   12 กรกฎาคม 2565
สิงหาคม    9 สิงหาคม 2565
กันยายน  7 กันยายน 2565
ตุลาคม  12 ตุลาคม 2565
พฤศจิกายน  9 พฤศจิกายน 2565 
ธันวาคม 

 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ประจำปี พ.ศ.2564

ปฏิทินประชุมผู้บริหาร 2564

เดือน/พ.ศ.
ระเบียบวาระการประชุม
 รายงานการประชุม
มกราคม    13 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์  2 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม   17 มีนาคม 2564
เมษายน   7 เมษายน 2564
พฤษภาคม  25 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน   28 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 
สิงหาคม     18  สิงหาคม 2564
กันยายน   9 กันยายน 2564
ตุลาคม   18 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน    22 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม  23 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments