ประชุมบุคลากร สพม.24

 

เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2561  เวลา  10.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  เพื่อมอบนโยบายในการบริหารจัดการสำนักงาน และแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลกรในสำนักงานได้รับทราบและปฏิบัติ  ณ ห้องประชุม โปงลาง สพม.24

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...