ประชุมบุคลากรในสำนักงาน ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564  เวลา 15.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ   ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  ครั้งที่ 2/2564  โดยมีนายภิญโญ  หอมไกล และนายกนก  ยนต์ชัย   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...