ประชุมคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประชุมคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ครั้งที่ 1 / 2561

วันที่  14  มีนาคม  2561  เวลา 09:00 น.

ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

 

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...