ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.64)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ   เป็นประธานในการคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเสียงพิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...