ประชุมขยายผลการใช้ระบบรายงาน และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์

 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประธานประชุมขยายผลการใช้ระบบรายงาน และการจัดเก็บแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet                   ณ  ห้องประชุมเสียงพิณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...