ประชุมกลั่นกรองและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

วันศุกร์ที่  8 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) และเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี พนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเสียงพิณ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...