ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูลฯ

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ สพม.24 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อขอรับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับภาค ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยศึกษาธิการภาคเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านการบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้สพม.24 มีส่วนร่วม ใน             การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตามระเบียบดังกล่าว

ในการนี้ จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว โดยกรอกแบบตามแบบฟอร์ม ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

>>>>>>>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่<<<<<<<<<<

 

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...