ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา กำหนดการรับนักเรียน ระหว่าง วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 ณ สถานศึกษาในสังกัด 55 แห่ง ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
กำหนดการสอบ, ประกาศผลสอบและรายงานตัว
1. โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สอบ วันที่ 30 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบ 3 เมษายน 2562 รายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2562
2. โรงเรียนทั่วไป สอบวันที่ 5 เมษายน 2562 ประกาศผล วันที่ 7 เมษายน 2562 และรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2562
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
สอบวันที่ 31 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบ วันที่ 6 เมษายน 2562 รายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต 24 โทร. 088-5577398

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...