ประกาศโรงเรียนดอนจานวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๙,๖๔๙,๐๐๐.ㆍㆍ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...