ประกาศผลการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

            โรงเรียนอนุกูลนารีสนองนโยบายยุทธการ “ฟ้าแดดสงยาง” ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าตรวจหาสารเสพติดในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

          ได้รับการยืนยันจากศุนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ว่า “ไม่พบสารเสพติด” ในปัสสาวะของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุกูลนารี จึงเป็นเครื่องแสดงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของสถานศึกษาว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคณะครูและบุคลากรปลอดยาเสพติด 100 เปอร์เซ็นต์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...