ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.กส

สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน...

แชร์เรื่องนี้

นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 ...

แชร์เรื่องนี้

สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 ...

แชร์เรื่องนี้

นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 ...

แชร์เรื่องนี้

มาตราการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี 2566

มาตราการป้องกันการทุจริต Please fo...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย...

แชร์เรื่องนี้

นายสุดใจ สุปัญบุตร รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566  นา...

แชร์เรื่องนี้

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2566

>>>>>>>>&g...

แชร์เรื่องนี้
Enjoy the Best US Online Mobile Casino Gambling Experience

Enjoy the Best US Online Mobile Casino Gambling Experience

When choosing an online mobile cas...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคาร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนนาฎศิลป์

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคาร ประกาศรับส...

แชร์เรื่องนี้

นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย “

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.3...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 0...

แชร์เรื่องนี้

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ผลการพิจารณาย้าย Please follow and...

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้