ประกาศข่าว สพม.24

ประเมินความพึงพอใจออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ของผู้รั...

การรับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การรับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่า...

ผอ.สพม.24 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.24 และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.และประชุม Conference

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น...

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.24 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมถ่ายทอดสด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.10 น...

ลูก กลส.จิตอาสาสืบสานภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาเมืองนำ้ดำ

ลูก กลส.จิตอาสาสืบสานภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาเมืองนำ้ดำ

Please follow and like us:0

ประกาศเรื่องการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนยื่นความจำนงเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั...

ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป (ครั้งที่ 3)

ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ค้าง...

การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี...

การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา

การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินร...