ประกาศข่าว สพม.24

คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดูรายละเอียดได้ที่ 346010053939515...

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง”ขอนแก่นคอนเทสต์” ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดขอนแก่น ประจำปี 2561

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง”ขอนแก่นคอนเทสต์” ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดขอนแก่น ประจำปี 2561

คลิกดูรายละเอียด Please follow and...

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี Law and Lawsuit ...

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดกาฬสินธุ์

        Please...

สพม.24 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น...

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นก...

แจ้ง รายชื่อข้าราชการครูที่ขอเบิกเงินอบรมพัฒนาครู เพิ่มเติม

เบิกเงินครูปองครู งบหน้าตอบแทนใช้ส...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รับมอบโล่รางวัลระดับดีเด่น (ระดับทอง) ปี 2561

วันที่ 25 กันยายน 2561 (เวลา 13.30...

แจ้ง รายชื่อข้าราชการครูที่ขอเบิกเงินอบรมพัฒนาครู ครั้งที่ 3,4,5

ดาวน์โหลด เบิกเงินครูปองครู งบหน้า...

งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ตารางการแข่งขัน  ภาษาไทย คณิตศาสตร...

แจ้ง รายชื่อข้าราชการครูที่ขอเบิกเงินอบรมพัฒนาครู ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร เบิก เงินครูปองครู...