ประกาศข่าว สพม.24

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเข...

แชร์เรื่องนี้

สพม.24 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา ...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.24 ประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษจังหวัดคู่พัฒนาขอนแก่น -กาฬสินธ์ุ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2563  เวลา...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.24 เปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563  ...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกมลาไสย รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

วันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนกมลา...

แชร์เรื่องนี้

ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามห...

แชร์เรื่องนี้

พิธีมอบเกียรติบัตร วันประชุมผู้บริหารประจำเดือน สิงหาคม 2563

ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศ...

แชร์เรื่องนี้

ประเมินสัมฤทธิและติดตามผลการปฏิบัติงาน ของ สพม.24

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 0...

แชร์เรื่องนี้

สำนักติดตาม สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 20  สิงหาคม 2563 เว...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.24 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา ...

แชร์เรื่องนี้

โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

รายชื่อ-สอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ปี...

แชร์เรื่องนี้

คู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตร...

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้