ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.กส

พิธีครอบหมวก ประดับเข็มและแผงคอนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา...

แชร์เรื่องนี้

การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือน พฤศจิกายน ...

แชร์เรื่องนี้

สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 10/2564

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวล...

แชร์เรื่องนี้

นายกนก ยนต์ชัย รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพการเงิน บัญชี พัสดุ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12/2564

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ ( Best practice) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบในการเสนอขอเครื่องราชอิสรยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2565ครั้งที่ 1/2564

            วันอังคารที่ 16 พฤศจิก...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวล...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ฉบับที่ 029/2564 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565-2566

ประชาสัมพันธ์รางวัลพระราชทานสหกรณ์...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา...

แชร์เรื่องนี้

การประกวดผลการปฏิบัติงาน สภานักเรียนที่เป็นเลิศ (Best practice) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2564

การประกวดผลการปฏิบัติงาน สภานักเรี...

แชร์เรื่องนี้

งบทดลองงวด 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลด งบทดลองงวด 1 ปี 64 Pleas...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564   ผู้อำนวย...

แชร์เรื่องนี้

ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า นา...

แชร์เรื่องนี้

นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564  นาย...

แชร์เรื่องนี้

การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด   Please follow and...

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้