ประกาศข่าว สพม.24

การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี...

การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา

การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินร...

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน Microsoft #MakeWhatsNext-DigiGirtz 2019 Thailand

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน Microsoft...

ผอ.สพม.24 และข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08....

คำชี้แจงและแบบประเมินเลื่อนเงินเดือนปี 62 ตาม ว20

คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติง...

กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้า...

ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ....

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมสึกษาตอนปลายในหัวข้อ การสอนปัญญประดิษฐ์ ในระดับมัธยมศึกษา (Al Education for Young Students) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับม...