ประกาศข่าว สพม.24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมสึกษาตอนปลายในหัวข้อ การสอนปัญญประดิษฐ์ ในระดับมัธยมศึกษา (Al Education for Young Students) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับม...

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.24 ประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น...

การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก) ประจำปี 2562

การพัฒนาความสามารถของนักเรียนผ่านก...

ร่วมเป็นเกียรติ ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น....

การตรวจคัดกรองสารเสพติด ตามแผน “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด” จังหวัดกาฬสินธุ์

สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) ตรวจปัสสาวะ...

การย้ายข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด   Please follow and...

ผอ.สพม.24 เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล สพฐ. ณ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายชัยวัฒน์...

สพม.เขต 24 ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สพฐ. (พุธเช้าข่าว สพฐ.)

พม.เขต 24 ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานป...

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้เข...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลั...

สพม.24 ประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น...