ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.กส

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ และคณะ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16....

แชร์เรื่องนี้

ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ศธ. ติดตาม การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน ในโรงเรียน สังกัด สพม.กาฬสินธ์ุ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา ...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมปิดค่ายสอนหนังสือ ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ออกนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา ...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กส. พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา ...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา ...

แชร์เรื่องนี้

งบทดลองงวด 7 ประจำเดือน เมษายน 2565

ดาวน์โหลด รายงานงบทดลองงวด 7 เดือน...

แชร์เรื่องนี้

การจัดเก็บข้อมูลนร.รายบุคคล 1/2565

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแรก ,รอบสอง)

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระ...

แชร์เรื่องนี้

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงาน” พาน้องกลับมาเรียน”

ประกาศพาน้องกลับมาเรียน Please fol...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศ การจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ยื่นความจำนงเรียนต่อในระดับชั้นม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ การจัดสรรที่เรียน Please fo...

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 >>เอกสาร<< Please fol...

แชร์เรื่องนี้

โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14

  Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

การลงพื้นที่ สนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2564 และติดตามข้อมูลเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล วันที่ 4 มีนาคม 2565

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล...

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้