ประกาศข่าว สพม.24

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ...

แชร์เรื่องนี้

นิเทศบูรณาการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนา 2019

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น...

แชร์เรื่องนี้

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบ...

แชร์เรื่องนี้

ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึก๋ษา สังกัด สพม.24(เฉพาะราย)

ประกาศ Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศ สพม 24 Please follow and li...

แชร์เรื่องนี้

สพม.24 สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.24 ออกตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.2563

  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน  2563  เ...

แชร์เรื่องนี้

ร่วมรับฟังแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการต่อต้านยาเสพติด

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

สพม.24 รับมอบอุปกรณ์ป้องกัน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ในสถานศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน  2563  เวลา 14....

แชร์เรื่องนี้

มาตราการป้องกันการทุจริตการจัดสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศ สพม 24 Please follow and li...

แชร์เรื่องนี้

โครงการสร้างบ้านน้ำใจ” คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ประจำปี 2563

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563  เวลา 0...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศ Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการ...

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ประชุมชี้แจงแนวทางการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ/ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

      วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 256...

แชร์เรื่องนี้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในก...

แชร์เรื่องนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ มัธยมศึกษา 17 มิ.ย. 2020

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้