นิเทศบูรณาการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนา 2019

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  พร้อมคณะ ได้ออกนิเทศบูรณาการสร้างขวัญและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...