นายสุดใจ สุปัญบุตร รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของ ผู้บริหารสถานศึกษา

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 08.30 น.  นายสุดใจ  สุปัญบุตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  เป็นประธานคณะกรรมการ รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.64)  สหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธ์ุ  สหวิทยาเขตท่าม่วงขัยขันธ์  และสหวิทยาเขตวงนารายณ์    ณ หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...