นายภิญโญ หอมไกล รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุและคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายภิญโญ  หอมไกล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับการศึกษาขี้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...