นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ

วันที่ 28 ก.พ.2566 เวลา 09.00 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565 [OPEN HOUSE 2022] ” โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ มีนายวินัย รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานกิจกรรม ทั้งนี้ มีผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมเป็นเกียติและให้กำลังใจ งานนี้ถือว่า เป็นการแสดงผลงานโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และผลงานนักเรียนที่เกิดจากทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงและฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ได้กล่าวชื่นชมว่าโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม โดยการนำของผู้บริหารที่มีความสามารถ ตลอดจนคณะครู สามารถสร้าง เครือข่ายและประสานกับหน่วยงาน สถานศึกษาอื่นๆ ให้มาร่วมงานอย่างมากมาย ถือว่ามีการบริหารจัดการที่ดีมาก

กลุ่มอำนวยการฯ สพม.กาฬสินธุ์ (เจ้าของ)
ไพฑูรย์ คําสะอาด

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...