นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566  นายปริญญา  จุฑาสงฆ์  ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ   ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน และุสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา   สิริวัฒนาพรรณวดี)  จ.อุบลราชธานี ด้านประธานคณะกรรมการประเมินได้ชื่นชมทุกกิจกรรมทุกผลงานของนักเรียนที่ส่งผลออกมาเป็นเชิงประจักษ์  ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2565 จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และความโปร่งใส

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...