นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประธานในการประชุมคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.  นายปริญญา จุฑาสงฆ์  ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ มอบหมาย นายธิติวัฒน์  พิไลวงศ์  รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน “มูลนิธิโครงการทุนการศึกษาพระราชทานโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)” ณ ห้องประชุมเสียงพิณ ชั้น 2 สพม.กาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...