นายทวี ทะนอก เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายทวี  ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด     จังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...