นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.24 เปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   ประธานในการเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี  2563 โดยมีลูกเสือและเนตรนารีในสหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธ์ุเข้าอบรม ณ  ค่ายฝึกอบรมชั่วคราวโรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...