นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.30 น. นายทวี  ทะนอก  ผอ.สพม. กาฬสินธุ์  เป็นประธานคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน) ผู้อำนวยการโรงเรียน    กุฉินารายณ์ ณ ห้องประชุมไกรสรโรงเรียนกุฉินารายณ์ อ. กุฉินารายณ์  จ. กาฬสินธุ์    

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...