นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ และคณะ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.  นายทวี  ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วย น.ส.พิชญ์พัณณ์กุณ  พันสด และ น.ส.นุชจิรา  แดงวันสี  ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1               ปีการศึกษา 2565  ในสหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี  

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...