นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบ ( O-NET )ชั้น ม.3

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565  เวลา  09.00 น.  นายทวี  ทะนอก   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  เป็นประธานในการประชุมเตรียม  ความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยมี  นายภิญโญ  หอมไกล   นายกนก  ยนต์ชัย   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมและมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนหรือหัวหน้าวิชาการโรงเรียน เข้าประชุม ในครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...