นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

       วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์  โรงเรียนอนุกูลนารี และโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์  ระหว่างวันที่   20 – 23  ธันวาคม 2564    ณ  ค่ายฝึกอบรมชั่วคราวโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...