นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12/2564

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.   นายทวี  ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ประชุมทีมบริหาร                  (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม) สำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งนโยบายการดำเนินงานและข้อราชการสำคัญให้ทราบ ณ ห้องประชุมเสียงพิณ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...