นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายทวี  ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreemene:PA)  ตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง ณ อาคารรักษ์เขาวงโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...