นายทวี ทะนอก ประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายทวี   ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประะธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  นายนิคม  วิชัยโย  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม  โดยมีนางบุญหนา  บุญเรือง   และนายประเดิม  วรรณทอง  เป็นกรรมการ ร่วมการประเมินในครั้งนี้  ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนดอนจานวิทยาคม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...