นายทวี ทะนอก ประธานคณะกรรมการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ในสำนักงาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการในการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ครั้งที่ 2/2564 ( 1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุมเสียงพิณ  ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...