นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.24 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดทำข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ.2561

วันที่ 19  พฤษภาคม 2561 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  พ.ศ. 2561   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC), ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS),ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC), ข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) สำสหรับใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน และปัจจัยพื้นฐานอื่่น ๆ    ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค.2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 120 คน  ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ดาวโหลดรูปภาพ

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...