นายกนก ยนต์ชัย รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลคณะกรรมการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตนกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน

       วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.   นายกนก  ยนต์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลคณะกรรมการตรวจติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ภาคเรียนที่ 2/2564  นำโดย ดร.วรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...