นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.5/1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...