ติดต่อ สพม.24

สถานที่ตั้ง ถนนถีนานนท์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 0-4381-0543 โทรสาร : 0-4381-0620 เว็บไซต์ https://www.sesao24.go.th