ติดต่อ สพม.24

สถานที่ตั้ง ถนนถีนานนท์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 0-4381-0543     
โทรสาร : 0-4381-0620   
E-mail : sesao2424@gmail.com

เว็บไซต์ https://www.sesao24.go.th