ตามโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจะโอนเงินให้กับสมาชิกทุกคน คนละ 1500 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019

ดาวน์โหลดเอกสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...