งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับกิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE)และเทคนิคการสร้างผังมโนทัศน์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ผู้ศึกษาวิจัย : นางสาวศิริลักษณ์ ชัยชนะทรัพย์ วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนสามชัย

 

งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับกิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE)และเทคนิคการสร้างผังมโนทัศน์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

ผู้ศึกษาวิจัย : นางสาวศิริลักษณ์  ชัยชนะทรัพย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนสามชัย

 

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...