งานวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสาวจิรัชญา จารพันธ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสามชัย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา นางสาวจิรัชญา  จารพันธ์  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา  โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...