งานรัฐพิธีถวายราชสักการะ “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

 

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ
“วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
จังหวัดกาฬสินธุ์” ณ ห้องประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...