คู่มือและมาตรการ การให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

1. กลุ่มบริหารงานบุคล

                                                                                                                                          2.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                                                                                                                                        3.กลุ่มนโยบายและแผน

                                                                                                                            4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

5. กลุ่มอำนวยการ

6. หน่วยตรวจสอบภายใน

ตสน

                                                                                                                  7.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

                                                                                                                               8.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...