คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๕

1. ปก 2. คำนำ สารบัญ 3. กรอบแนวทางการจัดตั้งครุภัณฑ์ (หน้า 1-8) 4. รายการครุภัณฑ์ปี 2565 (หน้า 9-14) 5. ใบแทรก_แบบคำขอตั้งฯ ครุภัณฑ์ (หน้า 15-16) 6. คำชี้แจงการกรอกครุภัณฑ์ (หน้า17-38) 7. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ (หน้า 18-39) 8. กรอบแนวทางการจัดตั้งสิ่งก่อสร้าง (หน้า 40-57) 9. ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบประมาณปี 2565 (หน้า 58-77) 10. ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 78-80) 11. ใบแทรก-สรุปแบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (หน้า 81-83) 12. แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-11 (หน้า 84-99) 13. แบบขอค่าขนส่งวัสดุ (หน้า 100-101) 14. ตัวอย่าง รายการซ่อมแซมอาคารทั่วไป (หน้า 102-103) 14.1 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล. (ปรับปรุง 29) (หน้า 104 – 112) 14.2 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมทั่วไป (หน้า 113-117) 15. ภาคภาคผนวก + ปฏิทินการตั้งงบประมาณ 65 งบลงทุน (หน้า 118) 16. คู่มือใช้งานเว็บไซต์ ปี 2565 (หน้า 119-125) 17. แนวทางปฎิบัติตาม ว.259 (หน้า 126-127) 18. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ว.259 (หน้า 128-129) 19. เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณเผื่อปริมาณวัสดุ (หน้า130-136) 20. ตารางการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวม (หน้า 137-148) 21. ระยะห่างระหว่างอาคาร แนวเขตที่ดิน (149) 22. ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ. ปี 2563 (หน้า 150-265) 23. ตัวอย่างแหล่งสืบค้นราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 (หน้า 266) 24. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (หน้า 267-268) 25. แบบฟอร์ม โครงการจัดทำคอมพิวเตอร์_ศธ (หน้า 269-273) 26. คำสั่งจัดทำคู่มือปี 2565 (หน้า 274-278)

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...